A Tündék és orkok játék kidolgozója Rákos Péter, aki 1981 óta vezet gyerek- és ifjúsági táborokat.

Az 1988-ban általa indított Gyűrűk ura nyári kalandjáték új műfajt teremtett: egy, a táblás játékokhoz hasonlóan kötött játékszabályok mentén zajló, ám a játékosok kreativitásának és fantáziájának tág teret engedő spontán drámajátékot. Ennek sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kezdeményezése azóta sok száz gyerek nyári létformájává vált, s közel 20 utódtábor folytatja a köveskáli Dombudvardon kialakult hagyományokat.

2017-ben a játék megújult, s addig ismeretlen területek felfedezését vette célba.

Míg a korábbi, Gyűrűk ura változatban a világban látható, tapasztalható dinamikák – hatalom, gazdaság, vallás, kultúra – megértése és működtetése volt fókuszban, addig az új játék, a Tündék és orkok a látható felszín mögötti erők törvényszerűségeinek megismerését célozza. A játék szabályozott eszközeivel teszi kézzelfoghatóvá a pszichén belül munkáló két ellentétes dinamikát, melyek belső harcának eredményeképpen alakul a világ ilyen vagy olyan irányba.

Ezt a tündék üzenete így fogalmazza: „Egy hatalmas játék részesei vagytok, egy világméretű játéké, amiben orkok és tündék vívják harcukat. Ebben az orkok rengetegen vannak, míg a tündék nagyon kevesen. S mert mindenki elfelejtette, hogy egy játék szereplője, e tudatlanságból az orkok kovácsoltak előnyt: jelenleg ők állnak nyerésre.”

És ezzel mi, felnőttek sem szállnánk vitába.

A Tündék és orkok egyedülálló koncepciója szerint az orkok (és tündék) nem „ott kint” vannak a világban, hanem mindenkiben mélyen bent, a lélek dimenziójában. Így a játék alapvetése az, hogy mindenki egyaránt rendelkezik ork-erővel és tünde-erővel; a játékszabály ezekhez más és más lehetőségeket, dinamikákat társít.

Tündevölgy története pedig – vagyis a játék ideje és tere – megmutatja, hogy e belső erők hogyan nyernek teret, küzdenek meg egymással: mi teszi sikeressé az egyiket, és mi legyőzhetővé a másikat.

A Tündék és orkok célja, hogy a játékfordulók tanulságát a résztvevők magukkal vigyék a hétköznapjaikba – s mikor felnőnek, ennek tudatában, „tünde szemmel” építsenek egy ember- és lélekközpontúbb világot.

 

 


Érdeklődés